info@partnershipregisseur.nl 06 1233 29 45

Search

Tijdens de Partner Search ontvangt u advies over welke potentiële partners geschikt zijn om samen het gewenste doel mee te bereiken. Dit advies vormt de basis voor de weg naar een succesvol partnership.

Om tot een advies te komen, maken we een grondige analyse van:

  • de organisatie van de opdrachtgever;
  • het 'waarom' van het partnership;
  • de gewenste opbrengst van het partnership;
  • de criteria waar de partner aan moet voldoen;
  • de waarde van het partnership voor de potentiële partner.

Op basis van de analyse zoeken we naar geschikte partners. Dit doen we door middel van desk research en de inzet van ons netwerk.

De shortlist bestaat uit organisaties die enerzijds het product of de dienst kunnen leveren dat nodig is. Anderzijds zijn het organisaties die passen bij uw organisatie en die voldoen aan de partnercriteria die we samen hebben opgesteld.

De analyse en de shortlist worden vastgelegd in een adviesrapport dat u ontvangt als afsluiting van deze fase.

U weet nu welke potentiële partners geschikt zijn om een succesvol partnership mee aan te gaan. In de volgende fase brengen we de match tot stand.